Bestyrelse

Blenstrup Lokalråd:

Birgitte Feld Mikkelsen (Formand) 72203383

Kaare Dam (Kassere) 40524880

Lotte Brøndberg Simonsen 53550969

Henriette Buus Nielsen 25372605

Maria Nygaard Jensen 40159498

Carsten Hvillum 60601211

Lene Ibsen 20277766

Nülin Bisgaard 42472755

Pia Elberg 40127494

Pernille Stjernholm 24200774

Hanne Bruun Førster 40969925

Lokalrådets mail:

blenstruplokalraad@gmail.com