Bestyrelse

Blenstrup Lokalråd:

Hanne Bruun Førster (Formand) 40969925

Birgitte Feld Mikkelsen (Næstformand) 72203383

Kaare Dam (Kassere) 40524880

Lotte Brøndberg Simonsen 53550969

Henriette Buus Nielsen 25372605

Maria Nygaard Jensen 40159498

Carsten Hvillum 60601211

Lene Ibsen 20277766

Nülin Bisgaard 42472755

Søren Sølgaard Brask 20993388

Pernille Stjernholm 24200774

Lokalrådets mail:

blenstruplokalraad@gmail.com